squarefoot 5平方 Logo
總數 38 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
荔景天主教中學
葵青區
男女
資助
中華傳道會李賢堯紀念中學
葵青區
男女
資助
佛教善德英文中學
葵青區
男女
資助
保祿六世書院
葵青區
資助
迦密愛禮信中學
葵青區
男女
資助
明愛聖若瑟中學
葵青區
男女
資助
皇仁舊生會中學
葵青區
男女
資助
樂善堂梁植偉紀念中學
葵青區
男女
資助
順德聯誼總會李兆基中學
葵青區
男女
資助
天主教母佑會蕭明中學
葵青區
資助
樂善堂顧超文中學
葵青區
男女
資助
葵涌蘇浙公學
葵青區
男女
資助