squarefoot 5平方 Logo
總數 23 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
瑪利曼中學
灣仔區
資助
玫瑰崗中學
灣仔區
男女
資助
東華三院李潤田紀念中學
灣仔區
男女
資助
北角協同中學
灣仔區
男女
資助
聖公會鄧肇堅中學
灣仔區
男女
資助
香港鄧鏡波書院
灣仔區
資助
香港真光中學
灣仔區
資助
香港華仁書院
灣仔區
資助
佛教黃鳳翎中學
灣仔區
男女
資助
聖保祿中學
灣仔區
資助
嘉諾撒聖方濟各書院
灣仔區
資助
瑪利曼中學
灣仔區
資助
賽馬會匡智學校(中學部)
灣仔區
男女
資助
孔聖堂禮仁書院
灣仔區
男女
直接資助計劃