squarefoot 5平方 Logo
總數 12 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
東華三院黃士心小學
葵青區
男女
資助
保良局陳溢小學
葵青區
男女
資助
東華三院周演森小學
葵青區
男女
資助
保良局世德小學
葵青區
男女
資助
聖公會青衣邨何澤芸小學
葵青區
男女
資助
荃灣商會學校
葵青區
男女
資助
聖公會何澤芸小學
葵青區
男女
資助
青衣商會小學
葵青區
男女
資助
郭怡雅神父紀念學校
葵青區
男女
資助
仁濟醫院趙曾學韞小學
葵青區
男女
資助
中華傳道會呂明才小學
葵青區
男女
資助
聖公會青衣主恩小學
葵青區
男女
資助