squarefoot 5平方 Logo
總數 11 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
馬鞍山靈糧小學
沙田區
男女
資助
馬鞍山聖若瑟小學
沙田區
男女
資助
聖公會馬鞍山主風小學
沙田區
男女
資助
九龍城浸信會禧年小學
沙田區
男女
資助
馬鞍山循道衛理小學
沙田區
男女
資助
保良局雨川小學
沙田區
男女
資助
香港道教聯合會純陽小學
沙田區
男女
資助
保良局莊啟程小學
沙田區
男女
資助
吳氏宗親總會泰伯紀念學校
沙田區
男女
資助