squarefoot 5平方 Logo
總數 23 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
元朗寶覺小學
元朗區
男女
資助
中華基督教青年會小學
元朗區
男女
資助
獅子會何德心小學
元朗區
男女
資助
嗇色園主辦可銘學校
元朗區
男女
資助
天水圍循道衞理小學
元朗區
男女
資助
香港潮陽小學
元朗區
男女
資助
潮陽百欣小學
元朗區
男女
資助
伊利沙伯中學舊生會小學
元朗區
男女
資助
天水圍天主教小學
元朗區
男女
資助
聖公會天水圍靈愛小學
元朗區
男女
資助
樂善堂梁銶琚學校(分校)
元朗區
男女
資助
樂善堂梁銶琚學校
元朗區
男女
資助