squarefoot 5平方 Logo
總數 32 筆.
學校名稱
地區
性別
資助種類
順德聯誼總會鄭裕彤中學
西貢區
男女
資助
景嶺書院
西貢區
男女
資助
保良局甲子何玉清中學
西貢區
男女
資助
港澳信義會慕德中學
西貢區
男女
資助
香海正覺蓮社佛教正覺中學
西貢區
男女
資助
寶覺中學
西貢區
男女
資助
東華三院呂潤財紀念中學
西貢區
男女
資助
仁濟醫院靚次伯紀念中學
西貢區
男女
資助
仁濟醫院王華湘中學
西貢區
男女
資助
天主教鳴遠中學
西貢區
男女
資助
迦密主恩中學
西貢區
男女
資助