GlobeCreated with Sketch. En

Haunted House - Riviera Gardens in Hong Kong

Date District Address Building Case
2008 11-24 Tsuen Wan Hoi Chu Court Riviera Garden Riviera Gardens Indonesian domestic helper jumped off the building
2008 02-01 Tsuen Wan Hoi Kwai Mansion Riviera Gardens Riviera Gardens Correctional Services staff burnt charcoal
2007 01-12 Tsuen Wan Hoi Yin Mansion Riviera Gardens 14 year old boy jumped off the building
2006 02-27 Tsuen Wan 27/F hoi Wai Mansion Riviera Gardens Old male with cancer jumped off the building