squarefoot 5平方 Logo

KOKO Hills

Koko Hills 1期 位於九龍 藍田 高嶺道3號,發展商為會德豐,於2021年12月開始落成,由3座樓宇組成,共有413個單位。屋苑內設有會所、泳池、兒童設施、運動設施、娛樂設施、美容/保健;交通便利,步行至港鐵時間約8分鐘,小學校網在48區,中學校區在觀塘。

售盤及租盤

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
KOKO Hills樓價走勢

成交紀錄

實899呎 @ $23,236
2024-05-20
註冊處成交
$2,088.9 萬元
實464呎 @ $17,330
2024-04-24
註冊處成交
$804.1 萬元
實670呎 @ $20,537
2024-04-16
註冊處成交
$1,376 萬元
實464呎 @ $19,491
2024-04-15
註冊處成交
$904.4 萬元
實634呎 @ $24,106
2024-04-10
註冊處成交
$1,528.3 萬元
實670呎 @ $20,621
2024-04-10
註冊處成交
$1,381.6 萬元
實465呎 @ $15,505
2024-04-05
註冊處成交
$721 萬元
- 27.8%
實737呎 @ $21,647
2024-04-02
註冊處成交
$1,595.4 萬元
實489呎 @ $19,135
2024-03-28
註冊處成交
$935.7 萬元
實737呎 @ $22,349
2024-03-28
註冊處成交
$1,647.1 萬元
載入中。。。
更多

平面圖

物業布局圖 平面圖

物業布局圖

KOKO HILLS 2座 25樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 25樓

KOKO HILLS 2座 25樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 25樓

KOKO HILLS 2座 23樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 23樓

KOKO HILLS 2座 23樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 23樓

KOKO HILLS 2座 23樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 23樓

KOKO HILLS 2座 21-22樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 21-22樓

KOKO HILLS 2座 21-22樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 21-22樓

KOKO HILLS 2座 5-20樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 5-20樓

KOKO HILLS 2座 5-20樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 5-20樓

KOKO HILLS 2座 5-20樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 5-20樓

KOKO HILLS 2座 3樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 3樓

KOKO HILLS 2座 2樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 2樓

KOKO HILLS 2座 1樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 1樓

KOKO HILLS 2座 1樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 1樓

KOKO HILLS 2座 1樓 平面圖

KOKO HILLS 2座 1樓

KOKO HILLS 3座 25樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 25樓

KOKO HILLS 3座 25樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 25樓

KOKO HILLS 3座 21-23樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 21-23樓

KOKO HILLS 3座 21-23樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 21-23樓

KOKO HILLS 3座 5-20樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 5-20樓

KOKO HILLS 3座 3樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 3樓

KOKO HILLS 3座 2樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 2樓

KOKO HILLS 3座 1樓 平面圖

KOKO HILLS 3座 1樓

KOKO HILLS 5座 25樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 25樓

KOKO HILLS 5座 25樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 25樓

KOKO HILLS 5座 22-23樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 22-23樓

KOKO HILLS 5座 21樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 21樓

KOKO HILLS 5座 6-20樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 6-20樓

KOKO HILLS 5座 5樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 5樓

KOKO HILLS 5座 2-3樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 2-3樓

KOKO HILLS 5座 1樓 平面圖

KOKO HILLS 5座 1樓

KOKO RESERVE 1座 17樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 17樓

KOKO RESERVE 1座 17樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 17樓

KOKO RESERVE 1座 17樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 17樓

KOKO RESERVE 1座 11-16樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 11-16樓

KOKO RESERVE 1座 5-10樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 5-10樓

KOKO RESERVE 1座 5-10樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 5-10樓

KOKO RESERVE 1座 5-10樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 5-10樓

KOKO RESERVE 1座 3樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 3樓

KOKO RESERVE 1座 2樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 2樓

KOKO RESERVE 1座 1樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 1樓

KOKO RESERVE 1座 1樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 1樓

KOKO RESERVE 1座 1樓 平面圖

KOKO RESERVE 1座 1樓

KOKO ROSSO 6座 1樓 平面圖

KOKO ROSSO 6座 1樓

KOKO ROSSO 6座 2樓 平面圖

KOKO ROSSO 6座 2樓

KOKO ROSSO 6座 3樓 平面圖

KOKO ROSSO 6座 3樓

KOKO ROSSO 6座 5-25樓 平面圖

KOKO ROSSO 6座 5-25樓

KOKO ROSSO 6座 25樓 平面圖

KOKO ROSSO 6座 25樓

KOKO ROSSO 7座 1樓 平面圖

KOKO ROSSO 7座 1樓

KOKO ROSSO 7座 2-23樓 平面圖

KOKO ROSSO 7座 2-23樓

KOKO ROSSO 7座 25樓 平面圖

KOKO ROSSO 7座 25樓

KOKO ROSSO 7座 25樓 平面圖

KOKO ROSSO 7座 25樓

KOKO MARE 8座 26樓 平面圖

KOKO MARE 8座 26樓

KOKO MARE 8座 26樓 平面圖

KOKO MARE 8座 26樓

KOKO MARE 8座 25樓 平面圖

KOKO MARE 8座 25樓

KOKO MARE 8座 23樓 平面圖

KOKO MARE 8座 23樓

KOKO MARE 8座 15-22樓 平面圖

KOKO MARE 8座 15-22樓

KOKO MARE 8座 5-12樓 平面圖

KOKO MARE 8座 5-12樓

KOKO MARE 8座 3樓 平面圖

KOKO MARE 8座 3樓

KOKO MARE 8座 2樓 平面圖

KOKO MARE 8座 2樓

KOKO MARE 8座 1樓 平面圖

KOKO MARE 8座 1樓

KOKO MARE 9座 26樓 平面圖

KOKO MARE 9座 26樓

KOKO MARE 9座 26樓 平面圖

KOKO MARE 9座 26樓

KOKO MARE 9座 25樓 平面圖

KOKO MARE 9座 25樓

KOKO MARE 9座 15-23樓 平面圖

KOKO MARE 9座 15-23樓

KOKO MARE 9座 18樓 平面圖

KOKO MARE 9座 18樓

KOKO MARE 9座 5-12樓 平面圖

KOKO MARE 9座 5-12樓

KOKO MARE 9座 3樓 平面圖

KOKO MARE 9座 3樓

KOKO MARE 9座 2樓 平面圖

KOKO MARE 9座 2樓

KOKO MARE 9座 1樓 平面圖

KOKO MARE 9座 1樓

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

停車位平面圖 平面圖

停車位平面圖

收藏屋苑

屋苑資料

小學校網:
中學校網:

地圖

KOKO Hills 地圖

相關新聞

會德豐首推免息免供按揭
文匯報 #講談樓市 2023-10-04  3,690  38    12
新盤續推優惠吸客
文匯報 #搵樓懶人包 2023-09-27  4,316  21    6
會德豐:放寬按揭利好換樓鏈
文匯報 #樓市政策 2023-07-08  408  2 
飛揚瑜一齊加推  呎價上調
文匯報 #搵樓懶人包 2023-03-20  1萬  61    17
新盤趕開價  瑜一KOKO MARE蓄勢待發  飛揚預告60%單位平過400萬
文匯報 #搵樓懶人包 2023-03-15  3,480  99    18