squarefoot 5平方 Logo

康盛花園

6,338
平均成交呎價
康盛花園 位於九龍 調景嶺 寶琳北路1號,發展商為房委會 / 瑞安,於1989年1月開始落成,由5座樓宇組成,共有1,850個單位。實用面積為450至592平方呎,小學校網在95區,中學校區在西貢。

樓價走勢(實用呎價)

1年
5年
10年
全部
Loading...
康盛花園樓價走勢

成交紀錄

康盛花園 | 2座 中層 J室
實592呎 @ $5,861
2024-06-13
市場成交
3房
$347 萬元
康盛花園 | 4座 7樓 E室
建653呎 @ $4,870
2024-06-13
註冊處成交
$318 萬元
康盛花園 | 2座 27樓 H室
實589呎 @ $5,433
2024-06-06
註冊處成交
$320 萬元
+ 170.6%
建656呎 @ $6,143
2024-05-30
市場成交
$403 萬元
康盛花園 | 5座 7樓 B室
實589呎 @ $7,131
2024-05-29
註冊處成交
2房
$420 萬元
- 27.6%
實589呎 @ $5,399
2024-05-27
市場成交
$318 萬元
康盛花園 | 5座 7樓 L室
實589呎 @ $6,452
2024-05-20
註冊處成交
$380 萬元
康盛花園 | 3座 6樓 J室
建653呎 @ $6,126
2024-05-20
註冊處成交
$400 萬元
康盛花園 | 5座 7樓 E室
實590呎 @ $6,780
2024-05-17
註冊處成交
2房
$400 萬元
+ 506.1%
實589呎 @ $5,433
2024-05-14
市場成交
$320 萬元
載入中。。。
更多
收藏屋苑

屋苑資料

物業座數:
5
入伙年份:
1989 年
單位數目:
1850
小學校網:
中學校網:
住客會所:
花園

地圖

康盛花園 地圖
康盛花園, 寶琳北路( 巴士站 )
113 米
康盛花園巴士總站( 巴士站 )
153 米
康盛花園( 巴士站 )
226 米

相關新聞

將軍澳康盛花園1座高層兩房自由市場價$448萬成交
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2022-12-21  278
將軍澳居屋康盛花園自由市場價$448萬沽
Squarefoot 編輯部 #講談樓市 2022-12-21  158
新盤熱賣催化  二手樓價逐浪高
文匯報 #搵樓懶人包 2019-07-04  1,699
取消SSD以釋放二手盤源?
Squarefoot 編輯部 #三地產焦點 2018-04-17  7,901
業主低頭  二手減價成交頻現
文匯報 #講談樓市 2013-09-17  3