Yoho Town 第二期 Yoho Midtown

15,848
平均成交呎價
Yoho Town 第二期 Yoho Midtown 大廈
Yoho Town 第二期 Yoho Midtown 大廈外觀圖 圖1

放租樓盤

元朗 Yoho Town
3 房 , 2 浴室
$16,000 元
639 呎
元朗 Yoho Town
$14,000 元
442 呎

Yoho Town 第二期 Yoho Midtown樓價走勢

全部
10年
5年
1年
Loading...

Yoho Town 第二期 Yoho Midtown平面圖

切換詳細版
停車位平面圖 3 圖 3 圖 3 圖 物業布局圖 2 圖 2 圖
樓層 圖則
6/F
7/F - 12/F
15/F - 23/F
25/F - 28/F
30/F - 33/F
35/F - 38/F
2 圖
29/F
39/F
3 圖
41/F - 42/F
3 圖
43/F
4 圖
載入中。。。

*以下成交資料只供參考
03-22
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM3座3#樓B室
買賣合約
實492呎 @$16,565
售 $815萬 +44.3%
03-20
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM8座3#樓B室
買賣合約
實490呎 @$16,327
售 $800萬 +103.1%
03-16
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM1座3#樓D室
轉名
實915呎 @$13,989
售 $1,280萬 +81.4%
03-16
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM1座1#樓B室
買賣合約
實475呎 @$15,684
售 $745萬 +95%
03-14
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM5座1#樓B室
買賣合約
實475呎 @$16,211
售 $770萬 +123.9%
03-14
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM3座3#樓H室
買賣合約
實443呎 @$17,968
售 $796萬 +7.9%
03-13
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM9座7樓A室
買賣合約
實525呎 @$15,238
售 $800萬 +100%
03-13
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM8座1#樓F室
買賣合約
實693呎 @$14,791
售 $1,025萬 +117.5%
03-07
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM5座2#樓F室
買賣合約
實577呎 @$17,123
售 $988萬 +64.7%
03-07
2023
元朗  Yoho Town
第二期 Yoho MidtownM5座7樓B室
買賣合約
實475呎 @$15,747
售 $748萬 +171.6%
載入中。。。

屋苑資料

入伙年份:
2004 年
收藏屋苑