squarefoot 5平方 Logo

香港置業
Hong Kong Property

公司牌照: C-018893
公司地址: 香港置業
用手機掃瞄QRCODE可查看此頁面

鄧文德 Dicky, Tang Man Tak

S-041085
Tel:  852-98299766

方澤峰 Vincent, Fong Chak Fung

S-274267
Tel:  852-97183148

梁永新 Dick, Leung Wing Sun

E-062834
Tel:  852-94692446

古偉强 Robson, Ku Wai Keung

E-248325
Tel:  852-62869703

曾俊堅 Manc, Tsang Chun Kin

E-257177
Tel:  852-56144191

梁國輝 Kenneth, Leung Kwok Fai

E-036897
Tel:  852-92366826

馮珮琪 Kay, Fung Pui Kay

S-163046
Tel:  852-93357339

杜寶球 Vennie, Tou Pou Kao

S-045007
Tel:  852-98193749

翁奕霖 Simon, Yung Yik Lam

S-113866
Tel:  852-94185743

劉欣婷 Catherine, Lau Yan Ting

S-559110
Tel:  852-67265777
共有 153 個放售樓盤
西半山 麗怡大廈 中層
般咸道38號
$760 萬元 @17,593 元
每月供款: $25,228 元
432 呎 1 1
麗怡大廈麗怡閣中層C室
灣仔 囍匯 低層
太原街33號
$1,530 萬元 @25,888 元
每月供款: $43,532 元
591 呎 2 1
囍滙第一期5座低層C室
太古城 高層
太裕路9號
$900 萬元 @15,517 元
每月供款: $29,875 元
580 呎 2 1
太古城安盛台高安閣高層E室
太古城 中層
太古灣道15號
$1,300 萬元 @18,131 元
每月供款: $43,153 元
717 呎 3 2
太古城海天花園海天閣中層F室
西灣河 嘉亨灣 高層
太康街38號
$990 萬元 @19,488 元
每月供款: $32,862 元
508 呎 2 1
嘉亨灣6座高層G室