squarefoot 5平方 Logo

華蕙閣

Wealthy Court
土瓜灣 漆咸道北441-449號
物業座數:
1
入伙年份:
1990 年
單位數目:
72
校網:
小學: 34 中學: 九龍城區

華蕙閣 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
24A
24B
24C
344呎
23A
23B
336呎
23C
22A
344呎
22B
22C
21A
21B
336呎
$509萬
2022 年
1 筆成交
21C
20A
20B
20C
19A
19B
336呎
$508.8萬
2022 年
1 筆成交
19C
344呎
$505.6萬
2020 年
1 筆成交
18A
344呎
18B
$200萬
2018 年
1 筆成交
18C
344呎
17A
17B
17C
344呎
$480萬
2020 年
1 筆成交
16A
344呎
16B
336呎
16C
15A
344呎
15B
15C
14A
344呎
14B
14C
344呎
$503萬
2018 年
1 筆成交
13A
13B
336呎
13C
12A
12B
336呎
$448萬
2023 年
2 筆成交
12C
344呎
$488萬
2022 年
1 筆成交
11A
344呎
11B
11C
10A
10B
10C
9A
9B
9C
8A
344呎
8B
8C
7A
$400萬
2024 年
1 筆成交
7B
336呎
$400萬
2019 年
1 筆成交
7C
6A
6B
6C
5A
5B
336呎
5C
344呎
$439.8萬
2023 年
1 筆成交
4A
4B
336呎
4C
3A
3B
3C
2A
344呎
2B
336呎
2C
1A
1B
1C
344呎