squarefoot 5平方 Logo

騰皇居

Tavistock
中半山 地利根德里10號
物業座數:
2
入伙年份:
1999 年
單位數目:
124
校網:
小學: 11 中學: 中西區

騰皇居 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
111
3,838呎
112
3,838呎
101
3,838呎
102
3,838呎
91
3,838呎
92
3,838呎
81
3,838呎
82
3,838呎
71
3,838呎
72
3,838呎
61
3,838呎
62
3,838呎
51
3,838呎
52
3,838呎
41
3,838呎
42
3,838呎
31
3,838呎
32
3,838呎
21
3,838呎
22
3,838呎
11
3,838呎
12
3,838呎