squarefoot 5平方 Logo

美孚新村

Mei Foo Sun Chuen
美孚 百老匯街22-24號
物業座數:
99座
入伙年份:
1968 年
發展商:
新世界發展
管理公司:
匯秀管理有限公司管理
單位數目:
13213個
校網:
小學: 40 中學: 深水埗區

美孚新村 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
20A
621呎
20B
719呎
20C
550呎
19A
629呎
19B
827呎
19C
706呎
18A
629呎
18B
827呎
$910萬
2023 年
1 筆成交
18C
706呎
17A
629呎
17B
827呎
17C
706呎
16A
629呎
16B
827呎
16C
706呎
15A
629呎
15B
827呎
15C
706呎
$800萬
2018 年
1 筆成交
14A
629呎
14B
827呎
14C
706呎
$858萬
2022 年
1 筆成交
13A
629呎
13B
827呎
$1,172萬
2018 年
1 筆成交
13C
706呎
$958萬
2019 年
1 筆成交
12A
629呎
12B
827呎
12C
706呎
11A
629呎
11B
827呎
11C
706呎
10A
629呎
10B
827呎
10C
706呎
$945萬
2021 年
1 筆成交
9A
629呎
9B
827呎
9C
706呎
8A
629呎
8B
827呎
8C
706呎
7A
629呎
$778萬
2023 年
1 筆成交
7B
827呎
7C
706呎
6A
629呎
6B
827呎
6C
706呎
$895萬
2021 年
1 筆成交
5A
629呎
5B
827呎
5C
739呎
4A
629呎
4B
827呎
$1,100萬
2018 年
1 筆成交
4C
706呎
3A
629呎
$850萬
2018 年
1 筆成交
3B
827呎
3C
706呎
2A
680呎
2B
827呎
2C
706呎
$750萬
2022 年
1 筆成交