squarefoot 5平方 Logo

凱旋樓

Hoi Shuen Building
元朗 合益路92-100號
物業座數:
1
入伙年份:
1976 年
單位數目:
25
校網:
小學: 74 中學: 元朗區

凱旋樓 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
5A
448呎
$330萬
2021 年
1 筆成交
5B
411呎
5C
5D
479呎
5E
4A
4B
4C
456呎
$40萬
2024 年
2 筆成交
4D
4E
3A
3B
3C
456呎
3D
3E
482呎
2A
448呎
2B
411呎
2C
2D
2E
$280萬
2024 年
1 筆成交
1A
1B
411呎
$388萬
2024 年
1 筆成交
1C
1D
1E