squarefoot 5平方 Logo

嘉泰大廈

Cathay Garden
跑馬地 山村道46-48號
物業座數:
1
入伙年份:
1967 年
單位數目:
51
校網:
小學: 12 中學: 灣仔區

嘉泰大廈 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
12A
471呎
$780萬
2019 年
2 筆成交
12B
471呎
12C
967呎
12D
11A
471呎
11B
471呎
$850萬
2019 年
1 筆成交
11C
11D
471呎
10A
10B
471呎
10C
10D
471呎
9A
471呎
$800萬
2018 年
1 筆成交
9B
471呎
9C
471呎
9D
471呎
8A
8B
8C
471呎
8D
7A
471呎
$783萬
2020 年
1 筆成交
7B
471呎
7C
7D
471呎
$820萬
2021 年
1 筆成交
6A
471呎
6B
471呎
6C
471呎
6D
471呎
$670萬
2022 年
1 筆成交
5A
5B
471呎
$520萬
2024 年
1 筆成交
5C
5D
4A
4B
471呎
4C
471呎
4D
471呎
3A
3B
3C
471呎
3D
471呎
$695萬
2020 年
1 筆成交
2A
471呎
$722萬
2021 年
1 筆成交
2B
2C
471呎
$700萬
2021 年
1 筆成交
2D
471呎
1A
471呎
1B
471呎
1C
471呎
1D
471呎
$710萬
2018 年
1 筆成交