squarefoot 5平方 Logo

紀雲峰

The Altitude
跑馬地 山光道20號
物業座數:
1座
入伙年份:
2011 年
發展商:
嘉里建設
管理公司:
經理人:嘉里物業管理服務有限公司 住宅管理費:約$3.5/平方呎(月)(以建築面積計算) 標準車位:約$400/月 傷殘人士車位:約$650/月 電單車位:約$80/月
單位數目:
126伙(124伙為標準戶,2伙為特色戶)
校網:
小學: 12 中學: 灣仔區

紀雲峰 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
42A
3,024呎
42B
3,060呎
42C
42D
41A
1,516呎
41B
1,455呎
41C
1,455呎
41D
1,537呎
40A
1,516呎
40B
1,455呎
40C
1,455呎
40D
1,537呎
39A
1,509呎
39B
1,451呎
$4,750萬
2019 年
1 筆成交
39C
1,452呎
$4,430萬
2018 年
1 筆成交
39D
1,531呎
$5,100萬
2022 年
1 筆成交
38A
1,509呎
38B
1,451呎
38C
1,451呎
38D
1,531呎
37A
1,509呎
37B
1,451呎
37C
1,451呎
37D
1,531呎
36A
1,509呎
36B
1,451呎
36C
1,451呎
36D
1,531呎
35A
1,509呎
35B
1,451呎
35C
1,451呎
35D
1,531呎
33A
1,509呎
33B
1,451呎
33C
1,451呎
33D
1,531呎
32A
1,509呎
32B
1,451呎
32C
1,451呎
32D
1,531呎
31A
1,509呎
31B
1,451呎
31C
1,451呎
31D
1,531呎
30A
1,509呎
$5,100萬
2019 年
1 筆成交
30B
1,451呎
$4,580萬
2019 年
1 筆成交
30C
1,451呎
30D
1,531呎
29A
1,509呎
29B
1,451呎
29C
1,461呎
29D
1,531呎
28A
1,509呎
$4,438萬
2020 年
1 筆成交
28B
1,451呎
28C
1,451呎
28D
1,531呎
27A
1,519呎
$4,318萬
2020 年
1 筆成交
27B
1,451呎
27C
1,451呎
27D
1,531呎
26A
1,509呎
26B
1,451呎
26C
1,451呎
$5,000萬
2018 年
1 筆成交
26D
1,531呎
$4,130萬
2024 年
1 筆成交
25A
1,509呎
25B
1,452呎
25C
1,451呎
25D
1,531呎
$5,500萬
2018 年
1 筆成交
23A
1,509呎
23B
1,451呎
23C
1,451呎
23D
1,531呎
$4,000萬
2023 年
1 筆成交
22A
1,509呎
22B
1,451呎
$3,800萬
2018 年
1 筆成交
22C
1,451呎
22D
1,531呎
21A
1,509呎
$4,050萬
2024 年
1 筆成交
21B
1,451呎
21C
1,451呎
21D
1,531呎
20A
1,519呎
20B
1,451呎
20C
1,451呎
20D
1,531呎
19A
1,519呎
$3,850萬
2021 年
1 筆成交
19B
1,451呎
19C
1,451呎
19D
1,531呎
18A
1,509呎
18B
1,461呎
18C
1,451呎
18D
1,531呎
17A
1,509呎
17B
1,451呎
$3,600萬
2018 年
1 筆成交
17C
1,451呎
17D
1,531呎
16A
1,509呎
16B
1,451呎
16C
1,451呎
$3,400萬
2021 年
1 筆成交
16D
1,531呎
15A
1,509呎
15B
1,451呎
15C
1,451呎
$3,440萬
2024 年
1 筆成交
15D
1,531呎
12A
1,509呎
12B
1,451呎
$3,200萬
2024 年
1 筆成交
12C
1,451呎
12D
1,531呎
11A
1,509呎
11B
1,451呎
11C
1,451呎
11D
1,531呎
$3,600萬
2021 年
1 筆成交
10A
1,509呎
10B
1,451呎
$3,738萬
2022 年
1 筆成交
10C
1,451呎
10D
1,531呎
9A
1,509呎
9B
1,451呎
9C
1,451呎
$3,400萬
2023 年
1 筆成交
9D
1,531呎
$4,000萬
2020 年
1 筆成交
8A
1,509呎
$3,175萬
2024 年
1 筆成交
8B
1,461呎
$3,480萬
2018 年
1 筆成交
8C
1,451呎
$3,398萬
2021 年
1 筆成交
8D
1,531呎
7A
1,509呎
$3,000萬
2023 年
1 筆成交
7B
1,451呎
7C
1,451呎
7D
1,531呎