squarefoot 5平方 Logo
13,248
平均成交呎價

大埔中心樓價走勢

1年
5年
10年
全部
Loading...

*有關成交資料只供參考
06-09
2023
大埔  大埔中心
1期 02座 高層 B室
市場成交
實 361 呎 @$12,571
售 $453.8萬元
06-08
2023
大埔  大埔中心
1期 03座 高層 F室
市場成交
實 361 呎 @$35
租 $12,500
06-05
2023
大埔  大埔中心
6期 15座 中層 H室
市場成交
實 532 呎 @$32
租 $16,800
06-03
2023
大埔  大埔中心
1期 1座 中層 H室
市場成交
實 409 呎 @$35
租 $14,200
06-02
2023
大埔  大埔中心
6期 14座 高層 C室
市場成交
實 391 呎 @$14,373
售 $562萬元
06-01
2023
大埔  大埔中心
4期 7座 低層 G室
市場成交
實 371 呎 @$35
租 $13,000
06-01
2023
大埔  大埔中心
2期 4座 高層 E室
市場成交
實 299 呎 @$37
租 $11,000
05-31
2023
大埔  大埔中心
1期 01座 中層 D室
市場成交
實 409 呎 @$35
租 $14,500
05-31
2023
大埔  大埔中心
1期 03座 中層 A室
市場成交
實 409 呎 @$33
租 $13,500
05-28
2023
大埔  大埔中心
4期 8座 中層 G室
市場成交
實 371 呎 @$35
租 $13,000
載入中。。。

屋苑資料

物業座數:
23座
入伙年份:
1986 年
發展商:
新鴻基地產
管理公司:
啟勝管理服務有限公司
單位數目:
4; 080個
校網:
小學: 84 中學: 大埔區
住客會所:
游泳池; 羽毛球場; 兒童遊樂場; 休憩花園等......
收藏屋苑