squarefoot 5平方 Logo

巴威大廈

Babington House
西半山 巴丙頓道5號
物業座數:
1
入伙年份:
1972 年
校網:
小學: 11 中學: 中西區

巴威大廈 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
16A
2,480呎
16B
2,480呎
$3,700萬
2024 年
1 筆成交
15A
2,480呎
15B
2,480呎
14A
2,480呎
14B
2,480呎
$4,300萬
2022 年
1 筆成交
13A
2,480呎
13B
2,480呎
$4,900萬
2021 年
1 筆成交
12A
2,480呎
12B
2,480呎
$4,400萬
2018 年
1 筆成交
11A
2,480呎
11B
2,480呎
10A
10B
9A
2,480呎
$4,850萬
2021 年
1 筆成交
9B
2,480呎
8A
2,480呎
8B
2,480呎
7A
2,480呎
7B
2,480呎
6A
2,480呎
6B
2,480呎
5A
2,480呎
5B
2,480呎
4A
2,480呎
4B
2,480呎
3A
2,480呎
3B
2,480呎
2A
2,480呎
2B
2,480呎