squarefoot 5平方 Logo
柏涛湾 位于新界 清水湾 柏涛径88号,于1999年5月开始落成,由53座楼宇/洋房组成,共有72个单位。实用面积为1,987至3,858平方尺,屋苑内设有会所、泳池、运动设施、餐饮设施、美容/保健,小学校网在95区,中学校区在西贡。

售盘及租盘

楼价走势(实用尺价)

5年
10年
全部
Loading...
柏涛湾楼价走势

成交纪录

2021-10-12
注册处成交
$8,800 万元
+ 164.9%
2019-01-08
注册处成交
$7,500 万元
+ 89.9%
实1,987尺 @ $21,892
2018-10-05
注册处成交
连车位
$4,350 万元
+ 214.3%
实2,119尺 @ $22,416
2018-05-25
注册处成交
连车位
$4,750 万元
+ 49.4%
建3,517尺 @ $13,648
2018-03-22
注册处成交
$4,800 万元
+ 99.1%
载入中。。。
更多

平面图

物业布局图 平面图

物业布局图

柏涛径88号 柏涛径88号 1楼 平面图

柏涛径88号 柏涛径88号 1楼

柏涛径88号 柏涛径88号 1楼 平面图

柏涛径88号 柏涛径88号 1楼

柏涛径88号 柏涛径88号 2-6楼 平面图

柏涛径88号 柏涛径88号 2-6楼

柏涛径88号 柏涛径88号 6楼 平面图

柏涛径88号 柏涛径88号 6楼

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径90号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径90号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径90号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径90号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径92号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径92号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径92号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径92号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径96号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径96号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径96号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径96号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径98号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径98号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径98号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径98号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径100号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径100号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径100号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径100号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径102号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径102号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径102号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径102号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径106号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径106号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径106号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径106号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径108号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径108号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径108号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径108号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径110号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径110号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径110号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径110号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径112号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径112号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径112号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径112号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径116号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径116号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径116号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径116号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径118号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径118号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径118号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径118号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径120号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径120号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径120号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径120号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径121号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径121号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径121号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径121号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径122号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径122号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径122号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径122号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径123号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径123号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径123号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径123号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径125号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径125号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径125号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径125号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径126号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径126号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径126号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径126号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径127号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径127号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径127号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径127号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径128号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径128号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径128号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径128号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径129号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径129号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径129号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径129号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径130号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径130号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径130号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径130号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径131号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径131号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径131号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径131号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径132号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径132号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径132号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径132号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径133号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径133号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径133号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径133号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径135号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径135号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径135号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径135号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径136号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径136号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径136号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径136号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径137号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径137号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径137号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径137号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径138号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径138号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径138号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径138号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径139号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径139号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径139号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径139号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径150号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径150号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径150号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径150号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径151号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径151号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径151号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径151号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径156号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径156号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径156号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径156号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径157号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径157号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径157号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径157号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径160号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径160号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径160号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径160号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径161号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径161号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径161号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径161号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径162号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径162号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径162号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径162号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径163号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径163号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径163号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径163号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径165号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径165号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径165号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径165号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径166号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径166号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径166号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径166号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径167号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径167号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径167号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径167号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径168号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径168号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径168号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径168号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径170号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径170号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径170号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径170号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径172号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径172号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径172号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径172号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径176号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径176号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径176号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径176号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径178号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径178号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径178号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径178号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径180号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径180号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径180号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径180号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径181号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径181号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径181号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径181号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径182号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径182号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径182号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径182号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径183号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径183号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径183号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径183号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径186号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径186号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径186号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径186号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径188号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径188号

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径188号 平面图

独立屋(柏涛径90-188号) 柏涛径188号

停车位平面图 平面图

停车位平面图

收藏屋苑

屋苑资料

物业座数:
分层单位2座洋房别墅52座
入伙年份:
2000 年
发展商:
长江实业
单位数目:
72个多层住宅:20个花园洋房:52幢
小学校网:
中学校网:
住客会所:
网球场、宴会厅、壁球场、高尔夫练习场、健身室、桌球室、健身室、室外泳池、桑拿浴室,区内唯一豪宅自设穿梭巴士:来回将军澳大型百货公司、商场、厚德街市及东港城

地图

柏涛湾 地图