squarefoot 5平方 Logo

金寶大廈

Golden Mansion
西灣河 筲箕灣道127號
物業座數:
1
入伙年份:
1979 年
單位數目:
84
校網:
小學: 16 中學: 東區

金寶大廈 歷史成交

*我們只免費提供由2018年起之數據
一個月內   半年內   一年內  
22A
346呎
22B
22C
357呎
22D
21A
21B
346呎
$441萬
2023 年
1 筆成交
21C
357呎
$275萬
2022 年
1 筆成交
21D
20A
20B
346呎
20C
20D
19A
19B
19C
19D
$420萬
2024 年
1 筆成交
18A
346呎
18B
346呎
18C
18D
$426萬
2023 年
1 筆成交
17A
17B
17C
17D
16A
346呎
16B
$398萬
2024 年
1 筆成交
16C
16D
357呎
$498萬
2022 年
2 筆成交
15A
15B
$412萬
2023 年
1 筆成交
15C
15D
14A
346呎
$498萬
2022 年
2 筆成交
14B
346呎
14C
357呎
14D
13A
346呎
13B
346呎
13C
13D
12A
12B
346呎
12C
357呎
12D
11A
11B
11C
11D
357呎
$593萬
2018 年
1 筆成交
10A
10B
10C
357呎
10D
9A
346呎
$400萬
2019 年
1 筆成交
9B
9C
9D
8A
8B
8C
8D
357呎
7A
7B
346呎
$473萬
2022 年
1 筆成交
7C
7D
6A
346呎
6B
6C
6D
5A
5B
5C
357呎
5D
4A
4B
4C
$250萬
2019 年
1 筆成交
4D
3A
3B
346呎
3C
357呎
3D
357呎
2A
2B
2C
2D
357呎
$500萬
2020 年
1 筆成交