GlobeCreated with Sketch.En
淺水灣道37號
  • 6
租金: HK$ 45,000

淺水灣道37號Repulse Bay, Hong Kong Island

儲存
  • 實用面積 : 848 平方呎
  • 建築面積 : 1220 平方呎
  • 2
  • 2

淺水灣 - REPULSE BAY ROAD NO. 37

樓盤資料

樓盤類型:
住宅 / 公寓
建築面積(平方呎):
1220 平方呎
實用面積(平方呎):
848 平方呎
大廈名稱:
37 Repulse Bay Road
地址:
淺水灣道37號
區域及地區:
Repulse Bay, Hong Kong Island
樓齡:
20
樓層:
中層
物業類別:
單層

Vivian Tang

Vivian Tang

S-127577

  • 908518...

您的資料

信息

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。