GlobeCreated with Sketch.En
白筆山道18號
  • 6
租金: HK$ 43,000

白筆山道18號Tai Tam, Hong Kong Island

儲存
  • 實用面積 : 946 平方呎
  • 建築面積 : 1288 平方呎
  • 3
  • 2

大潭 - Redhill Peninsula Twr 10

樓盤資料

樓盤類型:
住宅 / 公寓
建築面積(平方呎):
1288 平方呎
實用面積(平方呎):
946 平方呎
大廈名稱:
Red Hill Peninsula
地址:
白筆山道18號
區域及地區:
Tai Tam, Hong Kong Island
樓齡:
27
樓層:
底層
物業類別:
單層
管理費:
4095
差餉:
4923

Global Land Property Consultants

Benny Choy

S-477435

  • 907761...

您的資料

信息

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。