GlobeCreated with Sketch.En
堅道75號
  • 6
租金: HK$ 31,000

堅道75號Sheung Wan, Hong Kong Island

儲存
  • 實用面積 : 445 平方呎
  • 建築面積 : 685 平方呎
  • 2
  • 1

上環 - 翰庭軒

樓盤資料

樓盤類型:
住宅 / 公寓
建築面積(平方呎):
685 平方呎
實用面積(平方呎):
445 平方呎
大廈名稱:
Honor Villa
地址:
堅道75號
區域及地區:
Sheung Wan, Hong Kong Island
樓齡:
18
樓層:
高層
物業類別:
單層

Global Land Property Consultants

Benny Choy

S-477435

  • 907761...

您的資料

信息

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。