GlobeCreated with Sketch.En
鴨巴甸街6號
  • 6
租金: HK$ 23,000

鴨巴甸街6號Sheung Wan, Hong Kong Island

儲存
  • 實用面積 : 452 平方呎
  • 建築面積 : 693 平方呎
  • 2
  • 1

上環 - 東澤臺

樓盤資料

樓盤類型:
住宅 / 公寓
建築面積(平方呎):
693 平方呎
實用面積(平方呎):
452 平方呎
大廈名稱:
Tung Tze Terrace
地址:
鴨巴甸街6號
區域及地區:
Sheung Wan, Hong Kong Island
樓齡:
11
樓層:
底層
物業類別:
單層

Global Land Property Consultants

Benny Choy

S-477435

  • 907761...

您的資料

信息

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。