GlobeCreated with Sketch.En
文咸西街
  • 6
租金: HK$ 13,000

文咸西街Sheung Wan, Hong Kong Island

儲存
  • 實用面積 : 323 平方呎
  • 建築面積 : 405 平方呎
  • 2
  • 1

上環 - 文咸西街

樓盤資料

樓盤類型:
住宅 / 公寓
建築面積(平方呎):
405 平方呎
實用面積(平方呎):
323 平方呎
大廈名稱:
Bonham Strand West
地址:
文咸西街
區域及地區:
Sheung Wan, Hong Kong Island
樓齡:
-
樓層:
底層
物業類別:
單層

Soho Property Hong Kong

Soho Property Hong Kong

E-284118 (C-053041)

  • 608321...

您的資料

信息

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。