GlobeCreated with Sketch.En
堅道95號
  • 6
租金: HK$ 21,500

堅道95號Sheung Wan, Hong Kong Island

儲存
  • 實用面積 : 354 平方呎
  • 建築面積 : 500 平方呎
  • 1
  • 1

上環 - 富萊閣

樓盤資料

樓盤類型:
住宅 / 公寓
建築面積(平方呎):
500 平方呎
實用面積(平方呎):
354 平方呎
大廈名稱:
Flora Court
地址:
堅道95號
區域及地區:
Sheung Wan, Hong Kong Island
樓齡:
23
樓層:
高層
物業類別:
單層

Insight Property Consultants Limited

Leung

E-314343

  • 948897...

您的資料

信息

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。