ஐ尊貴地段ஐ中環梯旁ஐ

樓盤編號 # 16189831
 • 售價: 港幣$ 1,600 萬
住宅 / 公寓:
 • 2 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
樓盤資料
樓盤類型: 住宅 / 公寓
物業類別: -
樓層: 高層
公寓類型: 單幢大廈
區域及地區: 香港島 , 西半山
大廈名稱: 匯豪閣
地址: 干德道42號
樓齡: 21
建築面積 (平方呎): 1067
實用面積 (平方呎): 803
管理費: -
差餉: -
室外範圍面積 (平方呎): -
睡房: 2
浴室: 2

樓盤詳情
尊貴地段, 優美寧靜, 中環梯旁, 間隔四正, 靚裝

www.fidelityrealty.com.hk

設施
設施:
車位
住客會所
泳池
房間:
套房
景觀:
園景/山景
開揚
裝修:
連裝修

聯絡代理

*必須填寫

您的名稱 *

您的電郵地址 *

您的電話號碼 *

您的留言

CAPTCHA Image
*
我同意及接受 Squarefoot 的私隱權政策,並願意以電郵接收 Squarefoot 及合作伙伴的通訊。

* 僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。Squarefoot.com.hk有限公司保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。

精選樓盤

西半山 - The Babington

 • 建築面積: 1,139 平方呎
 • 實用面積: 811

 • 3 Bedrooms
 • 1 Bathrooms
 • 售價: 1,680 萬
 • 租金: 40,000

西半山 - 柏道二號

 • 建築面積: 868 平方呎
 • 實用面積: 621

 • 2 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 售價: 1,350 萬

俊傑花園

 • 建築面積: 989 平方呎
 • 實用面積: 783

 • 3 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 售價: 1,550 萬

西半山 - 雍慧閣

 • 建築面積: 1,190 平方呎
 • 實用面積: 834

 • 3 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 售價: 1,750 萬

西半山 - 景雅花園

 • 建築面積: 880 平方呎
 • 實用面積: 712

 • 2 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 售價: 1,400 萬

西半山 - 第一大廈

 • 建築面積: 1,000 平方呎
 • 實用面積: 765

 • 2 Bedrooms
 • 1 Bathrooms
 • 售價: 1,400 萬

柏道2號

 • 建築面積: 1,169 平方呎
 • 實用面積: 848

 • 2 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 售價: 1,580 萬
 • 租金: 42,000

西半山 - 殷樺花園

 • 建築面積: 1,106 平方呎
 • 實用面積: 854

 • 3 Bedrooms
 • 2 Bathrooms
 • 售價: 1,900 萬
 • 租金: 55,000