GlobeCreated with Sketch. En

世紀21中華物業 - 地產代理Century 21 - Culture Center


您的名稱 *

您的電郵地址 *

您的電話號碼 *

*必須填寫

您的留言

CAPTCHA Image
*

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶。Squarefoot.com.hk保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。


油麻地 - 御金‧國峯

租金: 港幣$ 19,500

油麻地 - 御金‧國峯
住宅 / 公寓 :
 • 1 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 637 (平方呎) | 實用面積: 496 (平方呎)

name: simon hui
tel: 63876303 what app
email: huisc81@gmail.com
詳情

尖沙咀 - Grand Austin

租金: 港幣$ 40,000

尖沙咀 - Grand Austin
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 852 (平方呎)

NAME: SIMON HUI
TEL: 63876303
EMAIL: huisc81@gmail.com
詳情

油麻地 - 御金‧國峯

租金: 港幣$ 19,000

油麻地 - 御金‧國峯
住宅 / 公寓 :
 • 1 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 603 (平方呎) | 實用面積: 472 (平方呎)

Name: Mr Simon Hui
Tel: 63876303
Email: huisc81@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 金巴利道26號

售價: 港幣$ 720 萬

尖沙咀 - 金巴利道26號
住宅 / 公寓 :
 • 1 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 315 (平方呎)

Name: Mr Simon Hui
Tel: 63876303
Email: huisc81@gmail.com
詳情

尖沙咀 - Grand Austin

租金: 港幣$ 43,000

尖沙咀 - Grand Austin
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 933 (平方呎)

Name: Mr Simon Hui
Tel: 63876303
Email: huisc81@gmail.com
詳情

尖沙咀 - Grand Austin

租金: 港幣$ 40,000

尖沙咀 - Grand Austin
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 875 (平方呎)

Name: Mr Simon Hui
Tel: 63876303
Email: huisc81@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 港景峰

租金: 港幣$ 42,000

尖沙咀 - 港景峰
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 1219 (平方呎) | 實用面積: 899 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 君臨天下

租金: 港幣$ 43,000

尖沙咀 - 君臨天下
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 1032 (平方呎) | 實用面積: 832 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 君臨天下

租金: 港幣$ 61,000

尖沙咀 - 君臨天下
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 1460 (平方呎) | 實用面積: 1049 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

油麻地 - 御金‧國峯

租金: 港幣$ 26,000

油麻地 - 御金‧國峯
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 676 (平方呎) | 實用面積: 515 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

油麻地 - 御金‧國峯

租金: 港幣$ 28,500

油麻地 - 御金‧國峯
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 790 (平方呎) | 實用面積: 607 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

油麻地 - 御金‧國峯

租金: 港幣$ 46,000

油麻地 - 御金‧國峯
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 1207 (平方呎) | 實用面積: 932 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

九龍站 - 漾日居

租金: 港幣$ 33,000

九龍站 - 漾日居
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 833 (平方呎) | 實用面積: 638 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

九龍站 - 漾日居

租金: 港幣$ 38,000

九龍站 - 漾日居
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房

建築面積: 983 (平方呎) | 實用面積: 794 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 凱譽

租金: 港幣$ 32,000

尖沙咀 - 凱譽
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 631 (平方呎) | 實用面積: 473 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 凱譽

租金: 港幣$ 31,000

尖沙咀 - 凱譽
住宅 / 公寓 :
 • 2 睡房

建築面積: 631 (平方呎) | 實用面積: 473 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

油麻地 - 御金‧國峯

租金: 港幣$ 19,000

油麻地 - 御金‧國峯
住宅 / 公寓 :
 • 1 睡房
 • 1 浴室

建築面積: 510 (平方呎) | 實用面積: 400 (平方呎)

Patrick Ho 59812228
EMAIL : patrickfh@gmail.com
詳情

尖沙咀 - The Austin

租金: 港幣$ 20,000

尖沙咀 - The Austin
住宅 / 公寓 :
 • 睡房
 • (開放式)
 • 1 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 356 (平方呎)

Name: Mr Simon Hui
Tel: 63876303
Email: huisc81@gmail.com
詳情

尖沙咀 - 匯萃

租金: 港幣$ 17,000

尖沙咀 - 匯萃
住宅 / 公寓 :
 • 睡房
 • (開放式)

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 222 (平方呎)

Please call or Whatsapp Patrick Ho 59812228
Email : patrickhfh@gmail.com

請致電或Whatsapp 59812228 何先生
或電郵 : patrickhfh@gmail.com
詳情

九龍站 - 天璽

售價: 港幣$ 4,000 萬

租金: 港幣$ 58,000

九龍站 - 天璽
住宅 / 公寓 :
 • 3 睡房
 • 2 浴室

建築面積: 0 (平方呎) | 實用面積: 900 (平方呎)

詳情