Miffy登錄香港! 銅鑼灣希慎廣場及利園2期最近舉辦Miffy展,Miffy同成班朋友仔由荷蘭遠道而來,佢地留到4月24日就走架啦,大家可以去Hysan Place 1樓中庭繪本小屋,或者行過些少去利園2期,隨時都有機會野生補獲佢地,黎番張Selfie啦呃Like啦。

影完就記得去樓下啟超道入口既Pop-up Store,除左有紀念品買之外,重有Miffy頭型雪條,有芝士蛋糕、草莓乳酪、楊枝金露及雙重朱古力四種口味,不過每日限量發售100支,而且只限購2支,要帶多幾個朋友來先可以試晒咁多味,而且記住早些少去,因為好快買晒,嗚嗚…….

IMG_2305

IMG_2262

IMG_2263

IMG_2264

IMG_2265

IMG_2273

IMG_2308

IMG_2309

IMG_2310

IMG_2312